گزارش تصویری/ جلسه شورای مدیران

باحضور مدیرعامل محترم، معاونین و مدیران در سالن کنفرانس دفتر مدیریت

شرکت عمران و مسکن شمال