شهر بازی شهر شادی نمک آبرود

مجموعه شهر بازی نمک آبرود با انواع وسایل و بازی های تفریحی و هیجان انگیز مثل ماشین تصادفی و دستگاه بوستر 45 متری فریز بی 18 نفره ، تاب زتجیری و بازی واقعیت مجازی میتواند لحظات خوشی برای شما به ارمغان آورد. کلیه دستگاه های این مجموعه دارای انواع استانداردها می باشند

مجموعه در هر شرایط آب و هوایی باز می باشد

مجموعه در حال فعالیت می باشد