اخبار

نمک آبرود - جلسه هیات مدیره شرکت عمران و مسکن شمال
باحضور اعضاء محترم آقایان: حاج آقا خمسه ای رییس هیات مدیره، دکتر ربیع پور مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهندس عسکری عضوهیات مدیره

شرکت عمران و مسکن شمال

 

امام علی (ع):
ازگذشته های دنیا برای باقیمانده آن عبرت آموز، زیرا پاره های دنیا شبیه همدیگرند.
عید غدیر مبارک باد

عید قدیر مبارک باد

بازدید مهندس ربیع پور مدیرعامل و جناب آقای دلفان آذری معاون اداری، مالی و اقتصادی شرکت عمران و مسکن شمال از نمایشگاه بین المللی گردشگری کیش و حضور در غرفه نمک آبرود

شرکت عمران و مسکن شمال