ای وجودت عشق را معنا، حسین
عالمی یك قطره تو دریا، حسین
فرا رسیدن ماه محرم بر همه آزادگان جهان تسلیت باد.

پوسترآستانهمحرم