به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن شمال هم اکنون 30 آذرماه 1397 در محل سالن اجتماعات نمک آبرود، جلسه آموزشی «نکات کاربردی تاسیسات مکانیکی» در حال برگزاری است.
این کلاس که توسط «دکتر سیاح نژاد» برای کارشناسان واحد فنی و عمرانی شرکت برگزار می شود، از ساعت 9 صبح آغاز شده و به مدت هشت ساعت ادامه خواهد داشت و جزء سلسله جلسات آموزشی است که توسط شرکت عمران و مسکن شمال برای ارتقاء عملکرد منابع انسانی شرکت تدارک دیده شده و همچنان ادامه خواهد داشت.

شرکت عمران و مسکن شمال