عید شکفتن شاداب غنچه های نیایش و به بار نشستن شکوفه های دعا بر همه بندگان درگاه ایزد یکتا مبارک باد
محمد جواد موسوی
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال

شرکت عمران و مسکن شمال