1395/04/12 آتش سوزی چنگل ورکاویچ

در پی آتش سوزی جنگل ورکاویچ واقع در جنوب شرقی ارتفاعات چالوس و استمداد شهرداری و فرمانداری از ایستگاه های آتش نشانی شهرهای مجاور، واحد آتش نشانی نمک آبرود با اعزام فوری دو دستگاه آب پاش حضور موثری در اطفاء حریق مزبور داشت، که این حضور و تلاش بموقع در مصاحبه تلویزیونی مورد تقدیر دست اندرکاران قرار گرفت.
گفتنی است در این حادثه حریق جنگلی که طی یک عملیات هماهنگ با تلاش نفس گیر 11 ایستگاه آتش نشانی به همراه یک فروند بالگرد مهار شد، متاسفانه ده هکتار از جنگل به دلیل وسعت دامنه آتش سوزی، آسیب دید.