سالروز بعثت منادی توحید و پیام آور مهر و دوستی، پیامبر اکرم، حضرت محمد(ص) مبارک باد.

سالروز بعثت حضرت محمد(ص) مبارک باد-شهرک توریستی نمک آبرود - شرکت عمران و مسکن شمال